Gkiak: Një libër – diamand për t’u lexuar

Gkiak: Një libër – diamand për t’u lexuar

gkiak
Një herë, një Zoti e di se sa vjet tani,  ndodh që të jetë e shkruar dhe botuar një libër që flet për dashurinë torturuese, ndjenjat sipërfaqësore dhe ngjarje nuk i kujton më pasi ke kthyer faqen. Read more

Reklama